Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2018

Zakochanabezserca
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viasilence89 silence89
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromadriannak adriannak viawszystkodupa wszystkodupa
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca

January 20 2018

Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Bo każdy może mieć problem, który dla kogoś będzie błahostką, a dla innych testem nie do przebycia. Życie może się rozsypać w ciągu sekundy. 
— I.M. Darkss
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabanshe banshe

December 17 2017

Zakochanabezserca
9238 7805
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viajointskurwysyn jointskurwysyn
Zakochanabezserca
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viajointskurwysyn jointskurwysyn
Zakochanabezserca
8323 7591
Reposted fromwahrn wahrn viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

November 23 2017

Zakochanabezserca
7398 ca8d

November 17 2017

Zakochanabezserca
0012 396f
Reposted from2017 2017 viajointskurwysyn jointskurwysyn
4240 22a5 500
7576 2ecb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viagdziejestola gdziejestola
Zakochanabezserca
1095 27dc
biedny Eminem
Reposted fromamarus amarus vialovesweets lovesweets
Zakochanabezserca
5369 85c5 500
Reposted fromlovesweets lovesweets
Zakochanabezserca
7349 da46 500
Reposted frommyu myu vialovesweets lovesweets

November 08 2017

Zakochanabezserca
6216 b0e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
Zakochanabezserca
6890 bda1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl