Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

Zakochanabezserca
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"

March 18 2017

Zakochanabezserca
7580 d96d
Zakochanabezserca
6535 f27f
Gdzie ci mężczyźni?
Reposted fromncmsp ncmsp viapersona-non-grata persona-non-grata
Zakochanabezserca
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
Zakochanabezserca
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
Zakochanabezserca

March 14 2017

Zakochanabezserca
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
6339 2f76
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadiedrunk diedrunk
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viadiedrunk diedrunk
Zakochanabezserca
3385 09d2 500
9683 f8d6 500

br0kenpetal:

Instagram: br0kenpetal

Zakochanabezserca
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
Zakochanabezserca
3378 1747 500
Zakochanabezserca
2431 c628
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
Zakochanabezserca
2928 b059 500
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
Zakochanabezserca
Nic nie boli mnie tak, jak brak Twojego dotyku. Nic tak do mnie nie krzyczy jak Twoje milczenie. Nic tak nie kłuje mnie w oczy, jak Twoja nieobecność.
Reposted frompensieve pensieve viatoniewszystko toniewszystko
Zakochanabezserca
6390 c995 500
Reposted frommslexi mslexi viatoniewszystko toniewszystko
Zakochanabezserca
3251 bbd3
Reposted fromdailylife dailylife viatoniewszystko toniewszystko
Zakochanabezserca
1679 0c30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl