Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

Zakochanabezserca
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viatoniewszystko toniewszystko
Zakochanabezserca
3956 0cbd 500
Reposted fromtimetolove timetolove viatoniewszystko toniewszystko
Zakochanabezserca
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viaanecianow anecianow

June 25 2017

Zakochanabezserca
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka
Zakochanabezserca
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska

June 24 2017

Zakochanabezserca
4449 ada6 500
Zakochanabezserca
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viapersona-non-grata persona-non-grata

June 21 2017

2181 4663 500
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viabanshe banshe
Zakochanabezserca
A czas zmienił wszystko- uczucia, przyjaciół, problemy...
— WSZYSTKO...
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
2888 e9a7
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
1124 1a44 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasatyra satyra
Zakochanabezserca

Myślisz, że było mi łatwo?
— Nie było. Nadal nie jest.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasanitas sanitas
Zakochanabezserca

“Są takie noce od innych ciemniejsze, kiedy się wolno rozpłakać.”
— A. Osiecka

June 18 2017

Zakochanabezserca
Zakochanabezserca

June 17 2017

Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
I kolejny raz powtarzam sobie w myślach...Tęsknić do osoby, która się zmieniła to jak tęsknić za kimś, kto nie żyje. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl