Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

Zakochanabezserca
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viafearoflove fearoflove
0726 0673 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover

April 28 2017

Zakochanabezserca
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
9709 dc8e
Reposted fromKiro Kiro viatobecontinued tobecontinued
Zakochanabezserca
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— Jarosław Borszewicz
Zakochanabezserca
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko "W dzień śmierci Jego; Opowiem wam o Esther (drugi obieg)
Reposted fromhelven helven viasanitas sanitas

April 23 2017

1376 abac
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
Zakochanabezserca
8759 bd5c
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viagwiazdeczka gwiazdeczka
Zakochanabezserca
9363 0149 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 21 2017

Zakochanabezserca
3751 0f2b 500
Dante
6295 6e86 500
Reposted fromamatore amatore viacomplicated-idea complicated-idea
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Nie mogę jeść, nie mogę pracować, nie mogę spać, łez nie mogę powstrzymać i ciągłego myślenia o Tobie.
— pensieve.soup.io
Zakochanabezserca
Reposted frombzdura bzdura viapersona-non-grata persona-non-grata
Zakochanabezserca
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Zakochanabezserca
Reposted fromtwice twice viatoniewszystko toniewszystko

April 18 2017

Zakochanabezserca
Chciałabym powiązać minuty dni moich jakoś z twoimi.
— Bukowski
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell (via im–afraid)
Reposted fromshitsuri shitsuri viawszystkodupa wszystkodupa
Zakochanabezserca
9362 1eb5
Reposted fromkrzysk krzysk viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl