Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

Zakochanabezserca
Wie pani, jak to jest, kochać kogoś tak bardzo, a potem patrzeć, jak odchodzi?
— Tess Gerritsen
Zakochanabezserca
Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.
— Wisława Szymborska
Zakochanabezserca
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".

August 04 2017

Zakochanabezserca
8023 5e1f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaanecianow anecianow

July 24 2017

Zakochanabezserca
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 23 2017

Zakochanabezserca
8603 748d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapersona-non-grata persona-non-grata
Zakochanabezserca
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viatobecontinued tobecontinued
Zakochanabezserca
4764 3cf7

July 19 2017

Zakochanabezserca
Reposted fromcynamon cynamon viagdziejestola gdziejestola
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
Tak mija czas, dzięki za to że mogłam cię poznać. Za dni które są już za nami. Za noce które najlepiej pamiętamy. Za nas. Po raz kolejny.
Reposted fromorchis orchis viabanshe banshe
Zakochanabezserca
1975 7932
Reposted fromparamaribo paramaribo viagdziejestola gdziejestola
Zakochanabezserca
Nie poznaję Cię mała. Jak ten rok mógł Cię aż tak bardzo zmienić?
— Mateusz
Reposted frompozakontrola pozakontrola viasanitas sanitas

July 18 2017

Zakochanabezserca
5509 e849
Reposted fromloonysinner loonysinner
Zakochanabezserca
4533 c029 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialoonysinner loonysinner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl