Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

Zakochanabezserca
Jesteś moją inspiracją do najebania się w trzy dupy i pójścia spać...
Zakochanabezserca
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viaanecianow anecianow

August 17 2017

Zakochanabezserca
Czujesz wzrok na sobie odpowiadasz uśmiechem. Kręci cie to, a nazywasz grzechem.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

August 16 2017

Zakochanabezserca
2912 d559
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasmutnazupa smutnazupa
Zakochanabezserca
3626 1e03 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaanecianow anecianow
Zakochanabezserca
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabanshe banshe
Zakochanabezserca

August 15 2017

Zakochanabezserca
Wild Strawberries, 1957
Zakochanabezserca
Kłamię Cię każdego dnia, ale Ty, Ty mnie dobrze znasz, wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie.
— Myslovitz
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
Zakochanabezserca
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabanshe banshe
Zakochanabezserca
0469 6b86 500
Reposted fromgingillo gingillo viatoniewszystko toniewszystko

August 09 2017

Zakochanabezserca
Nie myślałam, że można tęsknić bardziej niż wczoraj. Ale przyszło dzisiaj i już wiem.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromoutcat outcat viagdziejestola gdziejestola
Zakochanabezserca
Rzeczy łatwe są mało warte.
— Quebo
Reposted fromSalute Salute viagdziejestola gdziejestola
Zakochanabezserca
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
Zakochanabezserca
Zakochanabezserca
3019 fbde 500
Zakochanabezserca
6703 deff
Zakochanabezserca
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viapersona-non-grata persona-non-grata

August 08 2017

Zakochanabezserca
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl